Regulamin

Regulamin Internetowego Wydawnictwa Audiobooków AUDIOTERRA

 

  1. Informacje o Firmie:

Internetowe Wydawnictwo Audiobooków AUDIOTERRA jest brandem firmy Shine Dorota Kopaczewska z siedzibą w:

05-410 Józefów ul. Willowa 20

NIP 712-188-80-05

REGON 141413098

adres: biuro@audioterra.eu

  

  1. Sposób realizacji zamówienia

Przy składaniu zamówienia klient może skompletować swój koszyk. Następnie serwis poprosi go o dane do faktury i przedstawi numer konta firmowego umożliwiającego dokonanie wpłaty.

Serwis www.audioterra.eu korzysta z systemu płatności elektronicznych PayU

Zamówienia złożone w serwisie będą realizowane natychmiast po zarejestrowaniu wpłaty na konto firmowe w M Bank 44 1140 2004 0000 3702 7557 9332

Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie, z serwisu zostanie wysłany do Klienta specjalny link do pobrania zakupionego utworu (pliku AudioMP3) oraz faktura

Niektóre audiobooki będą występować również w postaci płyt  AudioMP3. Gdy Klient zamówi taki nośnik, natychmiast po zarejestrowaniu wpłaty płyta będzie wysłana do Klienta przez Pocztę Polską, przy czym w cenie płyty będzie zawarty również koszt przesyłki

 

  1. Procedura/polityka zwrotów

W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że płyta z audiobookiem jest uszkodzona i uszkodzenie nie nastąpiło z winy klienta, Klient ma prawo do reklamacji towaru w ciągu 14 dni od zakupu. Może przesłać reklamację na adres reklamacje@audioterra.eu

 

  1.  Procedura/polityka reklamacji

W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji na adres reklamacje@audioterra.eu  w terminie 14 dni od zakupu towaru i stwierdzenia przez Firmę Shine zaistnienia wady towaru zaistniałej bez winy Klienta, Klient ma prawo do otrzymania w zamian za zwrócony towar, pełnowartościowego towaru, lub zwrotu pieniędzy. Klient może wybrać jedną z tych możliwości. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od zarejestrowania przez Wydawnictwo reklamacji. Reklamację można złożyć na adres firmy zamieszczony w pkt. 1 Regulaminu lub na reklamacje@audioterra.eu

 

  1. Polityka ochrony danych osobowych

Podczas zakupu Klient zostawia swoje dane do faktury, które po wysłaniu faktury nie są przechowywane i są natychmiast usuwane z systemu.. Inna sytuacja ma miejsce, gdy Klient zechce prenumerować Newsletter. Wtedy Klient zostanie poproszony o zostawienie swoich danych teleadresowych w celu wysyłki. Klient zostanie poproszony przez serwis o zostawienie swoich danych i uprzedzony zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych kupujących jest Wydawnictwo AUDIOTERRA będące brandem firmy Shine Dorota Kopaczewska. Dane osobowe potrzebne w procesie zakupu i dostarczenia audioboka/książki na na nośnikach trwałych (płyta, książka) będą udostępnione PayU i/lub Poczcie Polskiej w celu realizacji zamówienia 

 

  1. Ograniczenia realizacji zamówienia

Gdy brak jest na stanie Firmy płyt z danym audiobookiem, Klient zostanie poinformowany o tym specjalnym mailem i uprzedzony o zaistnieniu zwłoki w realizacji zamówienia. Ma prawo odstąpić od zamówienia, lub poczekać na jego realizację zapowiedzianą w korespondencji. W przypadku odstąpienia od zamówienia powinien to zgłosić na reklamacje@audioterra.eu . Zamówienia są realizowane na obszarze Unii Europejskiej i poza nią.

 

  1. Dostępne formy płatności

W serwisie AUDIOTERRA występują dwie formy płatności:

  1. Płatność internetowa przelewem przy użyciu systemu płatności elektronicznych PayU, lub bezpośrednio na konto firmowe
  2. Płatność gotówką dostarczoną do siedziby firmy

 

AUDIOTERRA