Droga_Część 1- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 1- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Wstęp_Charakter_Kierownictwo duchowe_Modlitwa
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 2- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 2- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Święta czystość_Serce_Umartwienia_Pokuta_Rachunek Sumienia
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 3- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 3- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Postanowienia_Skrupuły_Obecność Boża_Życie nadprzyrodzone_Więcej o życiu wewnętrznym_Letniość
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 4- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 4- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Nauka_Formacja_Płaszczyzna twojej świętości_Miłość Boga_Miłość
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 5- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 5- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Środki_Najświętsza Maryja Panna_Kościół_Msza Święta_Komunia świętych_Nabożeństwa_Wiara
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 6- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 6- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Pokora_Posłuszeństwo_Ubóstwo_Dyskrecja_Radość_Inne cnoty_Udręki
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 7- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 7- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Walka wewnętrzna_Rzeczy ostateczne_Wola Boża_Chwała Boża_Zdobywać ludzi_Rzeczy małe_Taktyka
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz
Droga_Część 8- audiobook- MP3-ISBN  978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Droga_Część 8- audiobook- MP3-ISBN 978-83-7557-160-8- , Św. Josemaria Escriva de Balaguer, czyta J. Kopaczewski

Rozdziały: Dziecięctwo duchowe_Życie dziecięce_Powołanie_Apostoł_Praca apostolska_Wytrwałość
posłuchaj fragmentu    cena 0,00 zł  pobierz pobierz